Tomografia komputerowa w planowaniu leczenia implantologicznego

Tomografia komputerowa w planowaniu leczenia implantologicznego

Tomografia komputerowa w planowaniu leczenia implantologicznego

Badanie tomograficzne jest podstawą planowania leczenia implantologicznego. Trójwymiarowe zdjęcie pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji dotyczących ilości kości znajdujących się w miejscu planowanego zabiegu.

Prawidłowa diagnostyka to znaczna część sukcesu w stomatologii. Jedynie dzięki niej możliwe jest zaplanowanie i podjęcie skutecznego leczenia.

Jednym z istotniejszych badań, jakie przeprowadzane są przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego (m.in. wszczepienia implantów), jest badanie tomografem komputerowym.

Ważne! Tomografia stomatologiczna pozwala uzyskać obraz 3D, co umożliwia skuteczniejsze diagnozowanie pacjentów.

Tomografia komputerowa zębów, szczęki oraz żuchwy jest bezbolesna i nieinwazyjna. Badanie trwa krótko, a wynik gotowy jest w przeciągu kilku minut. Badanie nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania przez pacjenta.

Tomografia komputerowa – implantologia

Obrazowanie 3D ma bardzo szeroki zakres zastosowań w leczeniu stomatologicznym, w tym w implantologii. Możliwość trójwymiarowego obrazowania w znakomity sposób zwiększa precyzję podczas planowania zabiegów tego typu. Nowoczesne oprogramowanie tomografu cyfrowego pozwala lekarzowi przeprowadzić cyfrową stymulację leczenia implantologicznego (m.in. przez wprowadzenie wirtualnego implantu na ekranie monitora w miejsce brakującego zęba). Tomografia komputerowa pozwala:

  • precyzyjnie ocenić ilość oraz jakość struktury kostnej,
  • określić i zaznaczyć newralgiczne struktury anatomiczne (m.in. kanały oraz nerwy żuchwowe, zatoki),
  • wykonać dokładne pomiary,
  • umożliwia pracę w skali 1:1.

Ważne! Tomografia komputerowa i implanty stanowią swoisty tandem – ciężko mówić o powodzeniu zabiegu wszczepienia implantów bez tego badania.

Tomografia komputerowa stożkowa (I-CAT)

To bardzo precyzyjne badanie, które pozwala uzyskać wysokiej jakości trójwymiarowy obraz tkanek pacjenta.

Ważne! Badanie jest wykonywane standardowo przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego.

Tomograf I-CAT emituje niewielką (100 razy mniejszą) dawkę promieniowania w porównaniu z powszechnie stosowanymi tomografami medycznymi, dając przy tym 60 razy większą dokładność. Badanie pozwala uzyskać informacje, które umożliwią pełną ocenę uwarunkowań anatomicznych pacjenta i w efekcie wybór najbardziej optymalnej metody leczenia.

Ważne! Dzięki zastosowaniu tomografii komputerowej w implantologii zabiegi są mniej inwazyjne, przeprowadzane szybciej, a dolegliwości pozabiegowe są znacznie zredukowane.

Udostępnij: