Mosty protetyczne – charakterystyka

mosty protetyczne

Mosty protetyczne – charakterystyka

Mosty protetyczne należą do stałych uzupełnień protetycznych. Za zadanie mają zaopatrzyć luki bądź lukę w łuku zębowym. Typowy most w swojej budowie zawiera korony protetyczne, osadzone na zębach filarowych (lub implantach), które połączone są z przęsłem bądź przęsłami (sztuczne zęby, zastępujące brakujące uzębienie).

Most protetyczny, który na stałe jest mocowany na zębach, nie tylko daje efekt kosmetyczny, ale gwarantuje fizjologiczny rozkład sił żucia (siły okluzyjne zostają za pomocą mostów przeniesione na wyrostek zębodołowy kości żuchwy lub szczęki, co powoduje, że proces jej utraty jest zdecydowanie wolniejszy niż u osób, które nie zdecydowały się na odbudowę protetyczną).

Co to są mosty protetyczne?

Most protetyczny jest uzupełnieniem protetycznym, które jest elementem stałym, niewyjmowanym z ust. Ta forma uzupełnień – podobnie jak mosty w budownictwie –  opiera się na filarach.

Typowy most protetyczny składa się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych, połączonych przęsłem zastępującym brakujące zęby.

Ważne! Odtworzenie utraconych zębów zapobiega przemieszczaniu się zębów i odbudowuje łuki zębowe.

Odbudowa braków w uzębieniu za pomocą mostów protetycznych jest możliwa w przypadku, gdy pacjent posiada własne zęby. Mosty protetyczne umożliwiają przywrócenie:

 • estetycznego kształtu
 • koloru
 • symetrii łuków zębowych
 • funkcji żucia

Ważne! Uzupełnienia protetyczne tego rodzaju są planowane dla pacjenta w sposób indywidualny, uwzględniając warunki panujące w jamie ustnej.

W celu wykonania mostu protetycznego konieczne jest oszlifowanie zębów filarowych, na których zostanie on zacementowany. Zabieg jest bezbolesny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Filarami są oszlifowane zęby własne pacjenta. Pomiędzy tymi opracowanymi zębami dołączone jest przęsło o kształcie brakującego zęba. Z wierzchu wygląda naturalnie i bardzo ładnie. Na 2 zębach odtworzone zostają na przykład 3 zęby.

Mosty protetyczne, ze względu na użyty do ich produkcji materiał, dzielimy na:

 • ceramiczne (wykonane na podbudowie z metalu – stali szlachetnej bądź złota)
 • pełnoceramiczne
 • kompozytowe lub akrylowe (stosowane jako tymczasowe rozwiązanie)

Mosty protetyczne bez szlifowania zębów

Jak już była mowa powyżej, by wykonać most protetyczny konieczne jest oszlifowanie zębów filarowych, na których zostanie on zamocowany. Jednakże w przypadku pojedynczych braków zębowych – zwłaszcza w odcinku przednim – stosuje się system mostów adhezyjnych. Pozwala on osiągnąć doskonałe efekty estetyczne bez potrzeby szlifowania zębów sąsiednich. Metoda polega na odbudowaniu brakującego zęba przy użyciu materiału kompozytowego nowej generacji, który zostaje przytwierdzony do powierzchni językowych (wewnętrznych) zębów sąsiednich, przy pomocy wytrzymałego oraz trwałego włókna szklanego.

Niestety mosty adhezyjne charakteryzują się sporymi ograniczeniami w zastosowaniu. Wynikają one z prawidłowości lub nieprawidłowości zgryzowych, które uniemożliwiają ich wykonanie. Ograniczeniem są także przypadki, w których pacjent zaciska bądź zgrzyta zębami.

Mosty protetyczne na implantach

Mosty na implantach stosuje się jako wypełnienie braków w uzębieniu w sytuacji, gdy pacjentowi brakuje kilku (trzech lub więcej) zębów leżących obok siebie.

W celu założenia mostu niezbędne są co najmniej dwa implanty imitujące korzeń zęba, które zamocowane są na żuchwie bądź szczęce. Pełnią one rolę właściwych filarów mostu. Za ich pomocą można odtworzyć dowolną ilość zębów.

Ważne! Wstawienie mostu opartego na implantach wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem protetykiem, który ustali diagnostykę oraz przygotuje właściwe leczenie implantologiczne. Most na implantach można wykonać po około 3 miesiącach od czasu zrośnięcia się implantu z kością, kiedy implant mocno osiądzie w dziąśle.

Mosty protetyczne – przeciwwskazania

Do przeciwwskazań zastosowania takiej formy protetycznej należy:

 • odbudowa zbyt dużej przestrzeni braków zębów
 • okluzja mostu z zębami przeciwstawnymi jedynie na pewnym odcinku
 • brak możliwości obciążenia zębów filarowych
 • znaczny zanik wyrostka zębodołowego, co niesie za sobą brak pożądanego efektu estetycznego z powodu konieczności wydłużenia koron w moście.
Udostępnij: