Cyfrowa rentgenodiagnostyka – precyzyjne obrazowanie, niskie dawki promieniowania

cyfrowa rentgenodiagnostyka

Cyfrowa rentgenodiagnostyka – precyzyjne obrazowanie, niskie dawki promieniowania

Radiowizjografia cyfrowa to nowe możliwości diagnozowania oraz leczenia w stomatologii. Dzięki tej metodzie można wykonywać m.in. punktowe zdjęcia zębowe, za pomocą których możliwa jest precyzyjna diagnoza problemów z pojedynczymi zębami.

Cyfrowa rentgenodiagnostyka pozwala na szereg nowych możliwości wykorzystywania zdjęć RTG, co ułatwia leczenie, umożliwiając wykrywanie wszelkich zmian patologicznych, a także stanowi nieocenioną pomoc w leczeniu endodontycznym.

Ważne! Radiowizograf (nowoczesny aparat rentgenowski) stosowany jest ponadto w planowaniu leczenia implantologicznego oraz w przypadku, gdy lekarz ocenia gęstość i grubość kości szczęki i żuchwy.

Cyfrowa rentgenodiagnostyka – charakterystyka

W metodzie diagnostyki radiologicznej wykorzystuje się zjawisko odmiennego stopnia pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała. Promieniowanie przenikając ciało pacjenta, pada następnie na folię elektroniczną, która ulega w mniejszym bądź w większym stopniu „zaczernieniu”. Zależnie od budowy tkanek powstaje zdjęcie w różnych odcieniach szarości (od bieli do czerni). Obraz za pomocą lasera sczytywany jest z płyty od razu w formie cyfrowej i zapisywany na dysku komputera. Można go następnie oglądać na monitorze.

Zastosowanie cyfrowego obrazu zwiększa możliwości interpretowania zdjęć RTG. Można:

  • dowolnie zmieniać kontrast zdjęcia,
  • dowolnie zmieniać wysycenie barw,
  • uzyskać obraz przestrzenny dla uwypuklenia poszczególnych elementów zdjęcia,
  • dokonywać precyzyjnych pomiarów długości (m.in. kanałów korzeniowych),
  • obrazować przekroje gęstości poszczególnych struktur.

Dzięki rentgenodiagnostyce można w naturalnym wymiarze projektować usytuowanie wszczepów implantologicznych. Dokładnie dobrać ich ilość, wielkość, a także ustalić umiejscowienie, precyzyjnie oceniając strukturę tkanek kostnych, w których zostanie osadzony wszczep.

Ważne! Dzięki zastąpieniu zdjęć wykonywanych na kliszy ich cyfrowymi wersjami do niezbędnego minimum zmniejszona została ilość promieniowania rentgenowskiego, jaką otrzymuje pacjent podczas ekspozycji.

Radiowizjografia – korzyści

Zastosowanie cyfrowej rentgenodiagnostyki jest nieocenione w leczeniu stomatologicznym.

  • Zminimalizowanie dawek promieni RTG (dawka jednorazowego promieniowania jest 5-krotnie niższa w stosunku do dawki potrzebnej do wykonania zdjęcia na kliszy. Ponadto dawkę dobiera się w zależności od rodzaju zęba, który chce się prześwietlić.
  • Natychmiastowe wywołanie zdjęcia.
  • Ułatwiony dostęp do danych (zdjęcia pozostają w systemie i mogą być odtwarzane, porównywane na przestrzeni czasu).
  • Pomoc w diagnostyce (m.in. specjalne filtry bardziej uwidaczniają struktury istotne dla danego typu leczenia).
Udostępnij: