Charakterystyka implantów zygomatycznych

implanty zygomatyczne

Charakterystyka implantów zygomatycznych

Implantologia stomatologiczna to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne dla pacjentów, u których z różnych przyczyn doszło do częściowej lub całkowitej utraty uzębienia. Jednym ze sposobów rekonstrukcji uśmiechu są implanty zygomatyczne. Jeżeli chcesz wiedzieć, co to są implanty zygomatyczne – rewolucja we współczesnej stomatologii – przeczytaj poniższy tekst. 

Rolą implantów jest funkcjonować jak naturalne uzębienie (pod względem mechanicznym i fizjologicznym). Od wielu lat wewnątrzkostne implanty zębowe z powodzeniem stosuje się jako uzupełnienie braków w uzębieniu, a także do stabilizacji protez całkowitych.

Ważne! Implantologia zastępuje oraz uzupełnia tradycyjne metody protetyczne.

Implant – co to takiego?

Implanty, zwane także wszczepami, odtwarzają mechanizm żucia, pozwalając tym samym pacjentom na powrót do normalnego funkcjonowania. Istotne jest tu także odtworzenie pierwotnej estetyki uśmiechu, która wpływa na uczucie komfortu u pacjenta.

Ważne! Implanty wykonane są z tytanu – materiału w pełni dostosowującego się do organizmu. Nie wywołują reakcji alergicznych. Są bezpieczne, trwałe i wytrzymałe.

Implanty zygomatyczne

Rynek medyczny oferuje wiele rodzajów implantów – w tym implanty zygomatyczne. Stosowane są one u pacjentów, u których braki w uzębieniu są duże bądź występuje całkowite bezzębie szczęki. Gdzie tradycyjna implantologia poprzedzona jest koniecznością zabiegów chirurgicznych mających na celu uzupełnienie owych braków.

Ważne! Przy zastosowaniu tej metody chirurgicznej skrócony zostaje czas leczenia – dzięki dobrej stabilizacji implantu już dzień po zabiegu można wykonać pełną odbudowę protetyczną.

Co to są implanty zygomatyczne? Jest to produkt stosunkowo nowy. Wszczepy o rozmiarze od 3 do ponad 5 cm wprowadzane są do kości policzkowych pod dużym kątem (dzięki czemu uzupełnienie protetyczne jednego łuku zębowego może być w całości oparte tylko na dwóch implantach). Co istotne, metoda ta pozwala wykonać pełną odbudowę protetyczną bezzębnej szczęki bez konieczności wykonania przeszczepów kości (m.in. z gałęzi żuchwy).

Ważne! Implanty zygomatyczne wszczepia się tylko i wyłącznie w znieczuleniu ogólnym, pod stałą kontrolą anestezjologa.

Implanty zygomatyczne były zaprojektowane po to, aby odtwarzać zęby trzonowe w przypadkach zaniku kości w miejscu zębów trzonowych. Są alternatywą dla zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. W większości przypadków u całkowicie bezzębnych pacjentów implantację przeprowadza się techniką „All-on-4”, w której wykorzystuje się cztery śruby, na których następnie montuje się uzupełnienie protetyczne.

Sukces przyjęcia wszczepów, zależy od kilku czynników:

  • właściwych kryteriów kwalifikacji do zabiegu,
  • właściwej procedury chirurgiczno-protetycznej,
  • współpracy pacjenta z lekarzem.

Ważne! Raz wstawiony implant zygomatyczny będzie służyć do końca życia pod warunkiem, że będzie się o niego dbać (odpowiednia higiena jamy ustnej), jak i sam zabieg zostanie przeprowadzony dokładnie.

Statystyki pokazują, że w 98,9% przypadków wszczepienie implantów zębowych kończy się sukcesem.

Ważne! Dzięki implantologii stomatologicznej można zahamować i znacznie spowolnić proces zaniku kości szczękowych, który następuje na skutek utraty jednego lub większej liczby zębów.

 

Udostępnij: